Disclaimer 

Disclaimer

Deze website van Droomversneller heeft geen ander doel dan om belangstellenden te informeren over wie wij zijn en wat wij doen.

De op deze website aangeboden informatie is niet van dien aard dat daaraan door bezoekers op enigerlei wijze rechten kunnen worden ontleend of aanspraken op kunnen worden gebaseerd. Iedere aansprakelijkheid ter zake wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

Websites van andere partijen, die door middel van linking toegankelijk (kunnen) zijn vanuit deze website zijn en worden niet door ons gecontroleerd, goedgekeurd of aanbevolen. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden noch voor software of data die je daarvan zou kunnen downloaden. Voor deze websites van derden kunnen / zullen andere voorwaarden gelden. Het gebruik van deze websites van derden is en blijft op je eigen verantwoordelijkheid en risico.

Tenslotte:
De inhoud van deze website is met de groots mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Mocht u als bezoeker onrechtmatigheden, niet werkende links, taalfouten of iets dergelijks aantreffen, gelieve dit te melden zodat wij dit kunnen verbeteren. Bij voorbaat hartelijk dank!

Opmerking over de website?

Laat het ons weten!

5 + 2 =